Om verksamheten

Åldrar: 0–19

Mentor är elevens kontaktperson samt en länk mellan hem och skola. Mentor har som ansvar att följa upp och elevens situation i skolan. Mentor rapporterar till rektor.