Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Socialtjänsten ekonomigrupp handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

För att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd ska du vara över 18 år och inte gå i skolan, går du i skolan ligger ansvaret om ekonomin hos föräldrarna. Ekonomiskt bistånd kan beviljas den som inte kan få sitt eller sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annan sätt. Varje ansökan om ekonomiskt bistånd är en individuell prövning på din eller din familjs ekonomiska situation och för att vara berättigad ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kunnat för att tillgodose eran ekonomiska situation.

När en ansökan kommer in gör handläggarna en utredning och en så kallad normberäkning för att beräkna nivån på försörjningsstödet och sedan fatta ett bifall- eller avslagsbeslut. För att få en indikation om ni skulle vara berättigad försörjningsstöd kan ni använda er utav socialstyrelsens provberäkning.

Provberäkning

För att få mer information, göran en ansökan eller boka tid, ring en ekonomiskt biståndshandläggare.