Om verksamheten

Åldrar: 0–17

Barn- och ungdomsmottagningen svarar för specialistsjukvård i öppen vård för barn och ungdomar upp till 18 år inom Kalix sjukvårdsdistrikt. Om du behöver sluten medicinsk vård/utredning remitteras du vidare, i första hand till Barn- och ungdomskliniken, Sunderby sjukhus.

Till barn och ungdomsmottagningen kommer du via remiss eller efter egen kontakt.