Om verksamheten

Åldrar: 6–21

Skolan är en plats där ungdomar möts, en plats där varje elev ska ha möjlighet att utvecklas, känna sig trygg och få samspela med andra ungdomar och vuxna. Skolans uppgift är att ge elever goda förutsättningar för lärande och att nå en god fysisk och psykisk hälsa. Alla behöver stöd för att må bra och prestera goda resultat. Arbetsplatser kallar det för företagshälsovård. I skolorna som är elevernas arbetsplatser heter det skolhälsovård, och dess huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande.

Tidiga insatser med eleven i fokus är viktigt, för att vi snabbt ska hitta en lösning på elevens problem. Skolhälsovården samarbetar med andra yrkesgrupper. Om eleven har problem med hälsan som inte beror på skolan, så hjälper vi till med kontakter med sjukvården.

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet.

Centrumskolans elevhälsoteam
Djuptjärnsskolans elevhälsoteam
Furuhedsskolans elevhälsa
Innanbäckens elevhälsoteam
Manhemsskolans elevhälsoteam
Näsbyskolans elevhälsoteam
Sangis skolas elevhälsoteam
Töreskolans elevhälsoteam
Ytterbyns skolas elevhälsoteam