Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Vi träffar barn/ungdomar/vuxna som i öppna former vill få stöd gällande hemförhållanden, alkohol- och/eller narkotikamissbruk, medberoende, kriminalitet, relationer, självkänsla, självförtroende och många andra saker.

För att få hjälp i öppenvård måste man själv vilja det och problemet ska inte vara sådant att man behöver hjälp någon annanstans istället, t.ex. på behandlingshem eller hos psykiatrin. Innan man börjar ett öppenvårdsprogram ska en handläggare hos barn- och ungdomsgruppen eller vuxengruppen tillsammans med den enskilde kommit fram till vad det finns för behov.

Läs mer om socialtjänstens mottagningsgrupp

Läs mer om socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp

Läs mer om socialtjänstens vuxengrupp