Om verksamheten

Åldrar: 0–20

Barn och ungdomsgruppen arbetar med utredningar om stöd- och behandlingsinsatser för ungdomar och dess familjer. Exempel på stödinsatser kan vara kontaktperson eller kontaktfamilj, föräldrastöd i hemmet, drogtester, stödsamtal etc. Handläggaren arbetar även med att följa uppa insatserna för att se om det fungerar bra eller om någon annan insats bör beviljas.