Om verksamheten

Åldrar: 0–19

Socialtjänstens mottagningsgrupp arbetar som en ”första linje” för barn- och ungdomsärenden 0-20 år. Känner du att man är orolig för sig själv eller någon annan kan man kontakta mottagningsgruppen för att få råd, höra om de kan hjälpa på något sätt eller för att höra vad de skulle kunna göra. Man kan vara anonym när man ringer.

Ansökning

Mottagningsgruppen tar emot ansökningar som sedan fördelas till en barn  och ungdomshandläggare som i sin tur inleder en utredning för att utreda behov för stöd- eller behandlingsinsatser.

Anmälan

När du känner oro för att ett barn eller en ungdom i din närhet far illa bör du kontakta socialtjänsten. Där ber du att få tala med någon i mottagningsgruppen.

Känner du dig osäker om vad en anmälan kommer att innebära för dej eller för barnet och dess familj kan du först få information om hur vi arbetar efter att en anmälan inkommit till oss på socialtjänsten.

Du kan också få råd och stöd om du med den information du har idag skall eller bör göra en anmälan eller ej.

Du har rätt att vara anonym och då är det viktigt att du inte uppger ditt namn i telefonen.

Du kommer att bli ombedd att berätta :

  • vilket barn/ ungdom du är orolig för
  • vilken relation du har till barnet
  • vilken/vilka händelser du kopplar till din oro.
  • hur vi kan komma i kontakt med barnet/ ungdomen och dess familj

Om du däremot har fått din information om barnet genom ditt arbete med barn så har du en absolut anmälningsskyldighet enl. 14  kap  1  § Socialtjänstlagen (SoL). Då har du inte heller valet att vara anonym.