Om verksamheten

Åldrar: 20–25

Socialtjänstens vuxengrupp arbetar med individer över 20 år som har någon form av missbruks- eller beroendeproblematik eller andra svårigheter. Det kan t ex. vara alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, spelmissbruk etc. Vuxenhandläggaren utreder om lämpliga insatser för varje individ och insatsen kan vara frivillig eller med stöd av tvångslagstiftningen LVM.