Beskrivning

Barns relation till sina föräldrar spelar stor roll för barnets fysiska och psykiska utveckling. Ibland kan rollen som förälder vara tung att axla av olika anledningar och man känner att man tappar kontroll över sin situation.

Det finns hjälp att få hos kommunen. Vi har familjepedagoger som arbetar praktiskt i hemmet tillsammans med familjen och erbjuder råd och stöd till dig i din föräldraroll.

Insatsen bygger på frivillighet från familjens sida. För att bli beviljad att en familjepedagog kommer hem till er, måste ni göra en ansökan hos en socialsekreterare som gör en utredning för att kartlägga just vad ni behöver.

Kalix kommun erbjuder även föräldrar att gå föräldrautbildningen Komet. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. (Källa: http://www.kometprogrammet.se/)

Se listan till vänster vart du vänder dig för att få mer information och vart du ansöker om föräldrastöd.