Beskrivning

Man kan bli överraskad av alla starka känslor när man får barn. Det kan kännas mäktigt och häftigt att hålla sitt nyfödda barn i famnen. Man kan känna sig alldeles varm av lycka och väldigt nyfiken på hur allt ska bli. Eller man kan känna sig helt tom och undra vad man har gett sig in på.

När allt är nytt och ovant kan man också känna sig osäker. Ibland är det svårt att veta hur man ska göra. Till exempel när barnet skriker, inte vill sova eller vill äta väldigt ofta.  Ofta känner man på sig hur man ska göra, och vad barnet vill. Men ibland vet man inte alls vad som är rätt.

Källa: UMO.se